Barn- & Ungdomsgrupper


Hjärta för barns målgrupp är barn och ungdomar med krångel i familjen eller krångel med sig själva.

Det finns en dynamik i att få träffas i grupp och känna att man inte är ensam i sin situation. I grupp får alla möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor. Det gör vi bl a genom samtal, livsberättelser, gemenskap, film och andra kreativa uttryck.

Vi jobbar utifrån stödgrupper med teman såsom vänskap, beroende, känslor, min kropp är min, mitt nätverk osv. Vi har även öppna grupper som inte kräver någon anmälan. Där äter vi alltid middag tillsammans, erbjuder olika aktiviteter, läxhjälp, massage och tillgång till engagerade vuxna som bryr sig.

Våra grupper är åldersindelade från 6 år och uppåt. Vi har ofta enskilda samtal för barn och ungdomar. Där kan vi även ta emot barn under 6 år. Ibland gör vi utflykter och aktiviteter men någon som särskilt behöver det.

Vi gör emellanåt besök i hemmen hos de familjer vi jobbar med. Framförallt runt jul och påsk.

Gruppträffarna innehåller
• Temasamling
• Att vi äter tillsammans
• Läxhjälp
• Lek, pyssel och spel
• Aktiviteter
• Inbjudna gäster som delar sin livsberättelse
• Utflykter
• Fester

Våra grupper
Paus stödgrupp 6–12 år
Dream stödgrupp 13–20 år
Dream on stödgrupp 16 år uppåt för tjejer

Vid behov hämtar och lämnar vi barnen som annars inte hade haft möjlighet att komma till gruppträffarna. Detta gäller i Värnamo och närområdet.